Galeria - Zajęcia ruchowe z wujkiem Konradem
kropki
Zajęcia z Panem Konradem, który jest nauczycielem wychowania fizycznego z wieloletnim stażem. Celem zajęć jest nauka przez ruch, poznawanie kolorów, liczb, ustawień porządkowych, nauka dyscypliny, słuchania i wykonywania poleceń, wdrażanie do najprostszych form rywalizacji. W toku cyklicznym przejście do szczegółowego przyswajania elementów gimnastycznych, zwracanie uwagi na cechy gimnastyczne. W ofercie: -ćwiczenia i zabawy naśladowcze, -ćwiczenia i zabawy skoczne, rzutne, bieżne, -ćwiczenia i zabawy z wykorzystaniem najprostszych przyrządów(obręcze,woreczki gimnastyczne, baloniki, piłki, szarfy), -elementy gimnastyki korekcyjnej, -proste figury gimnastyczne z uwzględnieniem prawidłowych cech jakościowych.
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeria
zapraszamy