Galeria - Dogoterapia - 21.04.2016
kropki
Zabawy psa z dziećmi:
- przywitanie piosenką,
- slalom wykonany z "grzybków" o różnym podłożu i fakturze (chodzimy bez obuwia)
- karmienie Pipi,
- toaleta psa (czesanie szczotką, grzebieniem)
- przechodzimy nad pieskiem i pod pieskiem
- pożegnanie piosenką, oraz rozdanie naklejek "Dzielnego opiekuna psa".


galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeria
zapraszamy