Plan dnia
kropki
PLAN  DNIA CHATY EKO SKRZATA

7:00 - 8:40
Przyprowadzanie dzieci.
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, gry stolikowe, indywidualne według potrzeb i  zainteresowań dzieci


8:40 – 8:50
Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.


9:00 – 9:25
Śniadanie


9:25 – 10:15
Zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową, prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju; poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia rytmiczno-muzyczne,


10:30 – 11:15
Spacer, gry zorganizowane w ogrodzie lub w sali w zależności od pogody,

 
11:30 – 11:50
Obiad  - II danie

11:50 – 12:10
Czynności higieniczne po obiedzie, mycie zębów, przygotowanie do odpoczynku

12:10 – 14:00 
Odpoczynek po obiedzie, czas na słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek literackich i muzycznych, gry i zabawy swobodne lub zorganizowane,

14:00 – 14:30
Czynności higieniczne

 14:30 – 15:00
Zupa

15:00 – 15:45
Zabawy  rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność manualną, gry i zabawy  organizowane w ogrodzie lub sali, indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno-kompensacyjna,

 15:45 – 16:00
Czynności higieniczne


16:00 – 16:20

Podwieczorek

 

16:20 – 18:00
Dowolne zabawy według zainteresowań, rozchodzenie się dzieci do domu.

 


Informujemy, iż nie zawsze możliwe jest dokładne trzymanie się rozkładu. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb (sytuacje o których mowa to : wycieczki, imprezy okolicznościowe).

 

     

 


 

 

zapraszamy